Welkom bij Mantz-Stam.

Raadsmannen met uitgebreide ervaring en specialisatie in het Strafrecht, bij wie beslotenheid en vertrouwelijkheid voorop staan.

Over OnsContact

Wat U moet weten over ons

Specialisten in Strafrecht, Verkeersrecht en Bestuursrecht

Mantz & Stam Advocaten is gespecialiseerd in het strafrecht, verkeersrecht en bestuursrecht. Mr. M.R. Mantz en mr. M.D.A. Stam staan mensen bij die verdacht worden van een misdrijf of overtreding. Daarnaast staat Mantz & Stam advocaten mensen bij die een geschil hebben met een overheidsinstantie.

Wij hebben veel ervaring met verdenking van o.a. fraude, witwassen, heling, diefstal, mishandeling, doodslag, moord, invoer van en handel in drugs, wapens, belediging, bedreiging, afpersing, vernieling, wederspannigheid, huiselijk geweld, schadeclaim slachtoffers, rijden onder invloed, roekeloos rijden, in beslagname rijbewijs, intrekking uitkering, steunfraude, bestuurlijke boetes, verklaring omtrent het gedrag en tijdelijk huis- en gebiedsverboden.

Neem snel contact op in ondermeer de volgende gevallen:

  • DAGVAARDING: u moet bij de rechter verschijnen
  • OM ZITTING: het OM wil u een boete of werkstraf opleggen
  • STRAFBESCHIKKING: u heeft een geldboete ontvangen
  • IN BESLAG GENOMEN: uw rijbewijs, auto of geld is in beslag genomen
  • MELDEN BIJ DE POLITIE: u heeft een uitnodig om naar het politiebureau te komen
  • BENADEELDE PARTIJ: u bent slachtoffer van geweld en wilt schadevergoeding
  • BESLUIT INTREKKING UITKERING: uw bijstands- of andere uitkering wordt ingetrokken of teruggevorderd
  • BOETE BESLUIT: u heeft bestuurlijke boete opgelegd gekregen
  • VOG: u krijgt geen verklaring omtrent het gedrag

Staat uw zaak er niet bij? Neem contact op, vaak kunnen wij u verder helpen!

Soms geen advocaatkosten

Wij helpen mensen pro deo (de overheid betaalt mee aan uw advocaatkosten) of tegen betaling. Neem contact op voor de voorwaarden.

Organisatie

Mr. M.R. Mantz is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en mr. M.D.A. Stam is specialist slachtofferzaken (de vordering benadeelde partij voor slachtoffers van geweldsmisdrijven). Mantz & Stam advocaten is een samenwerking op basis van kostendeling van mr. M.R. Mantz Advocatenkantoor en Stam Advocatuur. De aansprakelijkheid van Mantz & Stam advocaten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Mantz & Stam advocaten is gevestigd in Den Haag en verleent bijstand bij rechtbanken door het hele land.

Raadslieden die naast hun cliënten staan: deskundig, vertrouwelijk en met overtuiging

Kantoor

Adres

Raamweg 2
2596 HL Den Haag

Tel:  070 – 328 36 35

mr. M.R. Mantz
T: 06 – 20 40 22 49
E: michael@mantz.nl

mr. M.D.A. Stam
T: 06 – 14 60 24 30
E: stam@stamadvocatuur.nl

Neem contact op

© Copyright - Mantz - Stam Advocaten - SEO & PPC by Pulse